Váš prohlížeč je velice zastaralý a nebudete moci využívat plnou funkcionalitu webu. Jestliže se chcete zůčastnit aukcí, prosím aktualizujte svůj webový prohlížeč a nebo si nainstalujte jiný z rodiny moderních prohlížečů. Děkujeme za pochopení.

Komu pomáháte

Počátek

Nikdo z nás si již nepamatuje proč jsme se vedle klasických komerčních akcí pro zákazníky rozhodli zorganizovat internetovou aukci fotografií, tedy komodity, kterou je agentura patrně nejznámější. Zřejmě nás už patřičně neuspokojovalo vybírat od lidí koruny a pětikoruny na divadelních představeních a s velkou slávou pak tyto řádově tisíce předávat prvnímu domovu, který jsme podporovali. Nejspíše se na nás podepsala návštěva dětského domova na Zbraslavi. Nikdo z nás neměl za sebou podobnou zkušenost a všem vám doporučuji něco podobného prožít. Jsme si jisti, že se stanete pravidelnými dražiteli…..

Vybrali jsme z databáze fotografie mapující celosvětové události poslední doby, momenty zachycující sportovní klání, snímky přírody v její dokonalé kráse, prostě všehochuť. Shodnout se na 95 fotkách z miliónu není jednoduchý úkol a navíc každý z nás považuje za úžasné a dokonalé něco jiného. Stejně jako v předchozím ročníku, i letos jsme zařadili do našeho tradičního výběru i dalších 10 autentických makrosnímků fotografa Milana Blšťáka, který patří od samého začátku této aukce k našim předním sponzorům a partnerům. Spolupracujeme s velkými mezinárodními firmami stejně tak jako s českými podnikateli a všechny nás spojují dvě společné věci. Tou první je, že to děláme zcela dobrovolně a převážně ve volném čase. Tou druhou je ten nepopsatelný pocit člověka, který zrovna nějakým způsobem pomohl.

První aukce byla realizována v roce 2006 jako neveřejná a vytěžilo se 300.000,- Kč . Při druhé jsme se již více odvázali a za podpory partnerů ji připravili jako veřejnou a vybrali jsme 450.000,- Kč . Ve třetím ročníku jsme ve veřejné aukci vybrali rekordních 570.000,- Kč . Čtvrtý ročník byl specifický sám o sobě již tím, že navzdory menšímu objemu zaregistrovaných a aktivně dražících účastníků aukce naši dražitelé věnovali dětem velmi podobnou částku té ze třetího ročníku, konkrétně tedy 554 166,- Kč , což bylo pro nás všechny velmi milým překvapením. Ročník 2011 byl rekordní vydraženou částkou 585 000,-Kč , především se o tento rekord zasloužil fakt, že jsme zavedli novinku “prodloužené aukce” a díky ní se o nejžádanější snímky bojovalo další téměř hodinu po oficiálním ukončení aukce. Následující ročník 2012 pokračoval v duchu prodloužených aukcí a výsledkem bylo krásných 517 000,-Kč .které beze zbytku putovaly do dětských domovů a sdružení.

Zatím poslední 7. ročník vynesl krásných 512 500 Kč , které beze zbytku putovaly podporovaným institucím.

V tomto bodě je důležité zmínit jednu věc: celá vydražená částka je shodně rozdělena podporovaným institucím, přičemž veškeré náklady jsou kryty partnery celého projektu. Těch je letos celkem 14 a každý z nich se na projektu podílí svým jedinečným způsobem.

Příjemci darů

Před samotným seznámením se s konkrétními dětskými domovy bychom se s Vámi rádi podělili o pár faktů mapujících jejich současnou situaci:
Dětské domovy, které podporujeme, se většinou nachází v odlehlejších koutech naší země a fungují na bázi zdravotnických zařízení, která se starají o děti do tří let věku, maximálně do věku předškolního. Každý rok přijmou dětské domovy cca 30-40 dětí, které zde zůstávají 1-1,5 roku. Zhruba 60% dětí se vrací zpět do původní rodiny, pro 30% dětí se podaří najít náhradní rodinnou péči (osvojení či pěstounská péče) a zhruba 10% dětí je nutné, k veliké lítosti DD, přeložit do dětského domova pro děti staršího věku (jejich situace se nepodařila během jejich pobytu v zařízení vyřešit) nebo do ústavu sociální péče (v případě dětí těžce fyzicky či mentálně postižených).

Největším problémem pro pozitivní vyřešení osudu dítěte je jeho "právní uvolnění", které není v kompetenci dětského domova. Čím je dítě mladší, tím je větší šance na umístění do rodiny. Nejrychleji odchází novorozenci u nichž rodiče po uplynutí 6ti týdnů dají souhlas k osvojení. Pokud rodiče neprojeví o dítě zájem po dobu 6ti měsíců, může rozhodnout soud o právním uvolnění k osvojení – to bohužel trvá někdy až 9 měsíců a dítě se tak dostane do nové rodiny až ve dvou letech.

Setkáváme se ale i s takovými rodiči, kteří s dítětem udržují minimální kontakt a odvolávají se proti svěření dítěte do pěstounské péče apod. Děti, u kterých se nedaří jejich osud vyřešit do 3 let, musejí být bohužel přeloženy do „klasických“ dětských domovů.
V posledních letech velmi přibývá dětí, jejichž rodiče jsou těžcí narkomani a alkoholici. Žadatelé o náhradní rodinou péči jsou v poslední době náročnější, mají stále vyšší požadavky na dítě, o které by chtěli pečovat. Proto je mnohdy velmi náročné najít novou rodinu pro děti s takovou rizikovou anamnestickou zátěží, i když jsou zdravé. Žadatelé jsou sice proškolováni a upozorňováni, že takové děti v dětských domovech jsou a budou a že při kvalitní péči a lásce nové rodiny z většiny z nich mohou vyrůst zdravé a pěkné děti, ale mnozí se toho prostě bojí. Rovněž je problematické najít náhradní rodinu pro dítě jiného etnika.

V České republice je stále více žadatelů o náhradní rodinnou péči než dětí. Díky tomu se ale může pro dítě vybírat nejvhodnější rodina. V případě, že je u dítěte zdravotní handicap, není umístění do náhradní rodinné péče možné.
V kompetenci dětských domovů není nacházet rodiče pro svěření dětí, tím se zabývají pracovníci Krajských úřadů.

Co říci k finanční situaci těchto zařízení?

Finance poskytované zřizovatelem postačují na běžný vlastní provoz zařízení. Náklady jsou "náročné" v oblasti mezd, neboť dětem jsou k dispozici kvalifikované zdravotní sestry a další kvalifikovaný personál: rehabilitační pracovnice, logoped, psycholog apod.
Pokud dětské domovy chtějí dětem umožnit nadstandardní aktivity jako např.: ozdravný pobyt na horách, poznávací zájezdy, plavání, canisterapii, hypoterapii, pobyty v solné jeskyni, vybavení pro děti do tělocvičny, rehabilitační prostředky apod., musejí se v těchto případech obracet na sponzory.

V roce 2011 jsme se rozhodli jít o krok dál a podpořit také rodiny, které se starají nebo jsou ochotny se postarat o to, aby děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech zbytečně nezůstávaly a směřovaly do rodinné péče (adoptivní, pěstounské nebo hostitelské), namísto do dalších ústavů.

Jako první krok v tomto směru, jsme po důkladném zkoumání zařadili do seznamu příjemců výtěžku aukce organizaci „Děti patří domů o.s.“ (www.detipatridomu.cz) .Toto sdružení se snaží pomoci rodinám, které se rozhodly přijmout děti z DD do pěstounské nebo adoptivní péče. Jeho aktivity směřují k přímé podpoře těchto rodin a také k podpoře projektů poskytujících dětem v DD možnost zažít fungování běžné rodiny, především vztahů v ní a možnost navázat citový vztah (např. projekt Hostitelská péče).
Zároveň toto sdružení spolupracuje se státními orgány pro nalezení a doporučení vhodných rodin pro pěstounskou nebo adoptivní péči a urychlení těchto jinak velmi zdlouhavých procesů.

Všechny instituce níže uvedené jsou plně otevřeny veřejnosti a po domluvě je možné je navštívit. Každý zájemce bude proveden, seznámen s provozem a samozřejmě i s dětmi. V případě sdružení “Děti patří domů”, jsou členové rovněž plně otevření jakékoliv žádosti a garantují nám naprostou transparentnost (poskytnutí darů z výtěžku aukce podmiňujeme účelnou návazností na konkrétní rodiny, děti nebo projekty).

A na závěr Vám chceme poradit: udělejte to. Jak jsme se již zmínili na začátku, budete pak patřit mezi pravidelné účastníky aukce fotografií agentury Reuters.

Tým Šance pro děti

Děti patří domů z. s., Svitavy

www.detipatridomu.cz

Děti patří domů , z. s. je nestátní nezisková organizace (spolek), která vznikla v roce 2008 na základě dlouholetých aktivit zakládajících členek v oblasti náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Hlavním cílem organizace je napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech, a to aktuálně především provázením pěstounských rodin s komplexní nabídkou služeb a podporou hostitelské péče.

Provázení pěstounských rodin

Pěstounská péče je řešením rodinného zázemí pro děti, jejichž původní rodina selhala. Na všechny zúčastněné klade zvýšené nároky. Pěstounské rodiny jsou rodiny se specifickými problémy a potřebami, což je dáno řadou faktorů - často jsou multietnické a vícedětné, specifika ve výchově dětí jsou spojena s traumaty z raného dětství, která nejsou dostatečně ošetřena, netolerancí společnosti, zdravotními potížemi, které často vyplývají z nedostatku péče v původní rodině, děti mají omezené možnosti volnočasových aktivit pro svoji výchovnou náročnost atd.

Mezi aktivity v rámci provázení patří pobyty pro děti se specifickými potřebami včetně zajištění jejich bezpečnosti pomocí asistentů. Opakovaná účast na pobytech zvyšuje pocit jistoty přítomných dětí. Vedoucí pobytů mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi s ústavní minulostí. Díky tomu můžeme rodičům poskytnout i kvalitní zpětnou vazbu, případně je nakontaktovat i na odbornou pomoc. Většina asistentů na pobytech jsou mladí dospělí z pěstounských a osvojitelských rodin, kteří mají velmi podobné osudy jako děti účastnící se pobytových aktivit, a jsou zároveň povzbuzením pro mnohé pěstounské rodiče. Mezi asistenty pro děti jsou i asistenti odlišného etnika, kteří mohou lépe porozumět pocitům etnicky odlišných dětí.

Asistenti, kteří se našim dětem věnují, jsou vesměs studenti, kteří by svůj volný čas mohli věnovat sami sobě a svým zálibám, přesto dávají přednost času strávenému s dětmi, které to potřebují. Velmi bychom uvítali jakoukoliv finanční podporu pro tyto mladé lidi, abychom jejich práci mohli také finančně ocenit.

Podpora hostitelské péče pro děti z dětských domovů

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů v ČR, a tím umožnit většímu počtu dětí z dětských domovů navázat citový vztah, zažít fungování běžné rodiny, vztahů v ní, model řešení problémů a získat stabilní doprovázející osobu, která dětem může být oporou, jak v dospívání, tak v době po opuštění ústavního zařízení.

Projekt reaguje na současnou situaci v ČR, kdy většina dětí v dětských domovech má vzhledem ke svému věku, etnickému původu, hendikepu či skutečnosti, že jsou z velké sourozenecké skupiny, minimální šanci na nalezení pěstounské rodiny. Ve společnosti však existuje potenciál lidí, kteří si netroufají či neuvažují o pěstounské péči, přitom by však rádi aktivně pomohli dítěti z dětského domova. Zde má své místo hostitelská péče, kterou vymezujeme jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Hostitelská péče stojí na pomezí náhradní rodinné péče a doprovázením dítěte v ústavu či po jeho odchodu. Význam hostitelské péče tak tkví v nalomení bludného kruhu ústavní výchovy (dnes dětské domovy vychovávají děti dětí z dětských domovů). Přesto však hostitelská péče nemá adekvátní podporu v oblasti služeb, osvěty i metodiky.

Dětský domov Janovice u Rýmařova

http://www.ddjanovice.cz/

Jsme zdravotnické zařízení s kapacitou 21 míst pro děti zpravidla do 3 let. Od prosince 2009 máme i pověření k výkonu sociálně právní ochrany jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pracovníci jsou dětské zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti, dětský lékař ordinuje denně, takže jsme schopni přijmout i dítě se zdravotními problémy či s mentálním nebo fyzickým postižením.

Spolupracujeme také s místní mateřskou školou, kterou naše děti starší 3 let navštěvují, takže je zajištěno pedagogické vedení dětí i předškolní příprava. Každoročně jezdí děti na rekreaci či ozdravný pobyt, to nám umožňuje spolupráce se sponzory. Pravidelně probíhá logopedická péče, spolupracujeme také s klinickým psychologem.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, naším zřizovatelem, se snažíme umisťovat děti do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounské rodiny) případně, když nelze nalézt vhodnou rodinu, do SOS vesniček. V této činnosti má domov velmi dobré výsledky, jen 20% dětí odchází do jiného zařízení – buď do školského domova či do domova pro postižené děti, 80% dětí se daří umisťovat do rodin.

Spolupracujeme také s dobrovolníky převážně z řad studentů, kteří pomáhají jako další doprovod při výletech, kurzu plavání apod.

Dětské centrum – Dvůr Králové nad Labem (dále jen DC)

www.detskecentrumdk.cz

Dětský domov byl založen v r. 1946, jako Okresní dětský domov od 0 - 21 let a první dítě bylo přijato 16.9.1946. Zřizovatelem byl Národní výbor. Později bylo toto zařízení předáno zdravotnictví (OÚNZ ) a zajišťovalo péči o děti ve věku od 1 roku do 3 let a od 1.1.1992 byl dětský domov organizačně včleněn do Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, jehož zřizovatelem je v současné době Královéhradecký kraj.

V dubnu roku 2002 došlo k přemístění Kojeneckého ústavu z Trutnova do objektu Dětského domova ve Dvoře Králové n.L. a toto zařízení bylo pojmenováno "Kojenecký ústav a Dětský domov" poskytující stálou péči dětem převážně od 0 do 3 let. Dne 1.10.2009 došlo k přejmenování Kojeneckého ústavu a dětského domova na Dětské centrum. Kapacita ústavu je od 1.1.2017 16 dětí. DC plní obdobnou funkci jako DDCM, je určen dětem většinou do 3 let věku, případně i dětem starším (do nástupu povinné školní docházky) u sourozeneckých skupin, dětí handicapovaných nebo dětí, u kterých je rozjednaná náhradní rodinná péče.

Dále je pak součástí DC oddělení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na toto oddělení jsou přijímané děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, dále pak děti tělesně nebo psychicky týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li ohroženy závažným způsobem jejich základní práva.

Dále se na toto oddělení může umístit dítě na krátkodobý pobyt po dobu hospitalizace matky. Kapacita tohoto zařízení je od 1.1.2017 16 lůžek a přijímáme děti od narození do 18-ti let věku.

Posledním oddělením je oddělení pro matky s dětmi. Součástí tohoto oddělení jsou 4 jednolůžkové pokoje pro maminky a jejich děti. Matky přijímáme z důvodů diagnostických (př. psychiatrické onemocnění matky, závislost matky na návykových látkách), výchovných (př. matka nezvládá péči o dítě), zácvik v péči o novorozence, v péči o dítě handicapované, zácvik v rehabilitaci, před propuštěním dítěte do NRP), utajeného porodu.

Od května 2014 má DC rozšířené pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí k uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče a k poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

V říjnu 2015 proběhlo otevření dostavby dětského centra, která představuje rozšíření o buňky rodinného typu. Jedná se o 5 domečků, které slouží vždy pro 4 děti. Snahou je, aby děti vyrůstaly v podmínkách připomínající domácí prostředí.

Dětský domov Charlotty Masarykové – Zbraslav (dále jen DDCHM)

www.ddzbraslav.cz

Dětský domov byl postaven Okresní péčí o mládež ve Zbraslavi v roce 1946 pod jménem Charlotty Masarykové, jako zařízení pro děti, mládež a matky s dětmi. Začátkem 50.tých let se zařízení stalo dětským domovem pro děti od 1 do 3 let věku s kapacitou 50 lůžek. Byly sem přijímány děti zanedbávané, ohrožené či týrané, děti zdravé, opožděné, ale i tělesně a duševně postižené, neboť ústavy sociální péče přijímaly postižené děti až od 3 let věku. Zároveň bylo v této době odstraněno z názvu jméno Charlotty Masarykové.

V současné době je DDCHM nestátním zdravotnickým zařízením s kapacitou 30 dětí převážně ve věku od 1 do 3 let, maximálně do zahájení školní docházky. Z této kapacity je 10 lůžek vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zřizovatelem DDCHM je Hlavní město Praha.

Děti se do DDCHM dostávají tehdy, jestliže se o ně vlastní rodina nemůže, nechce nebo neumí postarat a v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. Umístění dětí v zařízení je nejčastěji z rozhodnutí soudu, někdy však i na vlastní žádost rodičů, a to dostanou-li se do tíživé sociální situace nebo z důvodu hospitalizace matky samoživitelky apod. DDCHM pomáhá dítěti překlenout dobu, než se v rodině situace vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů a vztahů k dítěti, odcházejí pak děti do náhradní rodinné péče - do adopce či pěstounské péče. Jen v krajním případě se překládá dítě do dětského domova školského typu.

Smyslem práce personálu DDCHM je pomoci dítěti v nouzi, ať už se v ní ocitlo z jakýchkoli důvodů. Dítěti zdravému, nemocnému, opožděnému, ale i tělesně i duševně postiženému. Dětem je poskytována veškerá potřebná a odborná pomoc, včetně péče léčebné, preventivní, rehabilitační, výchovné, psychologické, logopedické, speciálně pedagogické a sociálně právní ochrana. Dětem jsou poskytovány individuální i skupinové terapeutické programy – kupř. muzikoterapie, pohybová terapie a pod. O děti pečuje odborně vedený zdravotnický personál, který se laskavým přístupem snaží, aby se zde děti cítily dobře a v rámci možností, aby dětem bylo nahrazeno to, čeho se jim ve vlastní rodině nedostávalo.

Často se do DDCM dostávají děti, kde byla výrazně zanedbávána ze strany rodičů i zdravotní péče, děti nejsou řádně očkované, nemají žádné zdravotní záznamy a mnohdy se objeví i různé vrozené vady, které mohly být již dávno zjištěny při řádném navštěvování pediatra. Důležitým momentem a krédem DDCHM je, aby dítě pobývalo v ústavu co nejkratší dobu, aby jeho situace byla vyřešena co nejdříve. V současnosti pracuje v DDCHM celkem 32 zaměstnanců, z toho 14 sester, 2 ošetřovatelky, sestra pro rehabilitaci, výchovná sestra, sestra pro sociální práci, dětská lékařka-ředitelka, dále psycholog a logoped (na částečné úvazky) a pracovníci hospodářsko - technického úseku ( kuchyně, prádelna, úklid, údržba ). Všichni zaměstnanci a děti se dobře znají, takže výsledně zařízení funguje jako jedna veliká rodina.

Ročně přijímá DDCHM kolem 25-30 dětí, nejčastěji ze zdravotně-sociální indikace, přibližně stejné množství je ročně propuštěno, z toho 60-70 % dětí se vrací zpět do vlastní rodiny, ostatní odcházejí do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, adopce), do školských dětských domovů bývají překládány maximálně 1-2 děti za rok.